نام اماکن موجود در محله دستغيب

 

نام اماکن ورزشی

آدرس

1

سالن ورزشی خانه مشق

انتهای خ استاد معین نبش دستغیب غربی پ 4

2

سالن ورزشی فرهنگسرای کار

خ یادگار امام میدان هاشمی

3

مجموعه ورزشی ذولفقار

انتهای استاد معین مرکز اموزشهای اجتماعی شهید حیدری

 

نام اماکن آموزشی(مدارس،آموزشگاه،دانشگاه)

آدرس

1

دبستان پویندگان

انتهای استاد معین شهرک ولی امر (عج)

2

دبستان عمار

خ هاشمی ک حاج علی اکبری پ 8

3

دبستان یاسر

خ هاشمی ک حاج علی اکبری پ 8

4

راهنمایی شایستگان

انتهای استاد معین شهرک ولی امر(عج)

5

ابتدایی شایستگان

                        انتهای استاد معین شهرک ولی امر( عج) 

6

ابتدایی جواد الائمه

خ دستغیب خ نوری نیارکی پ 197

7

راهنمایی جواد الائمه

خ دستغیب خ نوری نیارکی پ 197

8

راهنمايي کوثر

خ دستغیب غربی ک امام خمینی پ 1

راهنمایی شهید ملکی

خ دستغیب نبش ک داوری

 

 

 

نام اماکن فرهنگی(سرای محله،فرهنگسرا،کتابخانه،سینما)

آدرس

1

فرهنگ سرای کار

خ یادگار امام خ هاشمی پ79

2

خانه فرهنگ

انتهای استاد معین مرکز اموزشهای اجتماعی شهید حیدری

3

سرای محله

خ دستغیب نبش مسجد امام جعفر صادق سرای محله دستغیب

4

کتابخانه خانه مشق

انتهای استاد معین مرکز اموزشهای اجتماعی شهید حیدری

5

کتابخانه امیر کاشانی

خ هاشمی ک امیر کاشانی پ 4

6

کتابخانه علامه طباطبایی

یادگار امام میدان هاشمی پ 76

7

مركزآموزشهاي اجتماعي شهيد حيدري

انتهای استاد معین مرکز اموزشهای اجتماعی شهید حیدری

8

كتابخانه امام حسين (ع)

خ دستغيب.نبش ك عطايي.جنب مسجد امام حسين

9

کتابخانه امام جعفر صادق (ع)

خ دستغیب جنب مسجد امام جعفر صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام اماکن مذهبی(مساجد،تکایا،حیسنیه،.

آدرس

1

مسجد امام حسین(ع)

خ دستغیب شرقي ک عطایی پ2

2

مسجد ابوالفضل(ع)

خ یادگار امام خ دستغیب ک رنج دارسار

3

مسجد امام جعفر صادق(ع)

خ یادگار امام خ دستغیب شرقي  پ 168

4

مسجد فاطمیه 

بلوار استاد معین خ هاشمی ک قدیانی پ 24

5

مسجد صاحب الزمان(عج)

خ یادگار امام خ دستغیب ک ملکی

6

حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

خ دستغیب شرقی روبروی مسجد صاحب الزمان(عج)

7

حسینیه پنج تن ال عبا

خ نوری نیارکی 61

8

حسینیه14 معصوم

انتهای بلوار استاد معین

9

حسینیه محبان زهرا

خ دستغیب ک شهيد برادران شكري

10  

حسینه همدانی ها

خ دستغیب داخل ک میرزا محمدی

0:47:58