محله شهید دستغیب

این محله از شمال به خیابان هاشمی ، از جنوب به نهر فیروز آباد  از غرب به بلوار ایت الله سعیدی و از شرق نیز به خیابان شهیدان منتهی می شود و دارای 10 مدرسه و 5 مسجد است.

 

   بزرگترین شاخصه های هویت هر ملتی در دفاع از آرمانهای آن ملت شکل میگیرد و از این منظر همه ما وامدار ایثار شهدا و دلاور مردانی هستیم که به گواه تاریخ درخشان ترین صفحات را در زندگی بشریت رقم زدند و نام پر عظمت آنان زینت بخش کوی و برزن در شهر ماست.

اما در این میان محله شهید ایت الله دستغیب با تقدیم  بیش از 72 شهید مقامی بس شامخ و والا را در این عرصه از آن خود نموده است.

علت نامگذاری این محله وجود خیابانی با همین نام در این محله میباشد. شهید آیت اله عبد الحسین دستغیب در یک خانواده روحانی پا به عرصه وجود گذاشت . خاندان دستغیب از خاندان اصیل و شریف استان  فارس است که علما ، ادبا و دانشمندان بزرگی از این خاندان برخواسته اند و با 33 واسطه به حضرت امام  سجاد علیه سلام و الصلوه میرسند.

 

 


0:47:58